domingo, 21 de agosto de 2011

LA IMPORTANCIA DE L'ART EN L'EDUCACIÓ PRIMARIA

La PLÀSTICA, la MÚSICA
són molt més que activitats extres per divertir a l’alumnat.
Si tenim en compte que:
  • Permeten als nens i nenes expressar-se de manera creativa.
  • Promouen el treball individual i col·lectiu
  • Augmenten la confiança en ells mateixos
  • Ajuden a percebre, a coneixer, i saber reconèixer estats emocionals i afectius
  • Es treballa la receptivitat, l’atenció, el raonament lògic i matemàtic ( la música és una ciència matemàtica), la memòria, l’abstracció, l’ordre, la comunicació…
Aquestes matèries anomenades no instrumentals, ajuden molt a que els nens estiguin concentrats, sàpiguen escoltar i observar, siguin creatius, gestionin els seus sentiments… i tot això serveix i ajuda a l’adquisició de les competències bàsiques.